Back

Achiziții de la unități protejate: Noi prevederi legislative la modul de calcul al cotei pe dizabilitate (din octombrie 2022)

În data de 20 octombrie 2022, a intrat in vigoare Ordinul nr. 1001/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Instrucțiunile aduc noutăți privind derularea de achiziții de la unități protejate autorizate.

Ce trebuie să știe companiile care fac achiziții de la unități protejate?

Cum se calculează cuantumul taxei pe dizabilitate din 20 octombrie 2022?

Prin noul ordin, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, aduce clarificări a modului în care angajatorii calculează cuantumul taxei pe dizabilitate pentru situația în care nu reușesc să angajeze 4% persoane cu dizabilități.

Conform instrucțiunii, angajatorii au obligația de a întruni două condiții cumulative în calculul taxei:

  1. 4% persoane cu dizabilități angajate din totalul efectiv de salariați
  2. 4% normă din total norme de muncă al tuturor angajaților.

Conform art. 3 din ordin:
(1) În vederea aplicării prevederilor art. 78 alin. (2) din lege, procentul de 4% din numărul total de angajaţi se determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.

(2) În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.

(3) Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.

Conform Art. 4 din ordin:
Procentul de 4% rezultat în urma aplicării prevederilor la art.3 este un număr care are o valoare zecimală din două cifre.

Conform Art. 5:
În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) din lege, procentul de 4% rezultat conform art. 4 se înmulţeşte cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau, după caz, cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte, în funcţie de opţiune.

Clarificări esențiale pentru derularea achizițiilor de unități protejate

Instrucțiunea, aduce clarificări și în ceea ce privește achiziția care se poate face de la unități protejate în cuantum de maxim 50% din taxa datorată la bugetul de stat în sensul în care:

  • Vânzarea produselor şi/sau serviciilor realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate se realizează pe baza unui acord de Parteneriat prevăzut ca model în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
  • Plata pentru achiziţionarea pe bază de parteneriat de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap poate fi parţială. Dacă operatorul economic cumpără în sumă mai mică decât datorează la bugetul de stat, acesta va plăti la bugetul de stat diferența de sumă. Însă totodată, îi este permis operatorului economic, să cumpere în avans de o sumă mai mare decât bugetul datorat, diferența în plus fiind raportată în luna următoare, în sensul diminuării obligaţiei de plată.

Surse oficiale pentru companiile care fac achiziții de la unități protejate autorizate (UPA)

Verificare unități protejate

Pentru a verifica dacă unitatea protejată are autorizație valabilă, accesați Registrul Unităților Protejatepagina oficială a ANPD.

În plus, în acest registru veți putea verifica domeniile de activitate pentru care este autorizată UPA, cifra de afaceri a unității protejate, numărul total de angajați, numărul de angajați persoane cu dizabilități.

Date conform registrului actualizat în data de 1 noiembrie 2022

  • 337 unități protejate autorizate
  • 2.172 total angajați
  • 1.398 angajați persoane cu dizabilități

Observatorul de Integritate a unităților protejate

Inițiativa a fost lansată de ADV România în aprilie 2022. O analiză amplă a datelor publice de la ANAF și ANDPD a evidențiat un raport nerealist între cifra de afaceri și numărul de angajați (în condițiile în care produsele trebuie să fie realizate prin munca proprie a angajaților). De exemplu, la o cifră de afaceri de aproape 3 milioane de euro o unitate protejată avea doar 6 angajați dintre care 3 persoane cu dizabilități; prin comparație, unitatea protejată cu cel mai mare număr de angajați Nazarcea Grup – 71 total angajați și 51 angajați cu dizabilități, a realizat o cifră de afaceri de aproape 200 mii euro.

În urma sesizărilor, AJPIS și ANAF au început să transmită răspunsurile. După centralizarea tuturor răspunsurilor, ADV România va publica un raport complex al situației reale din piață.

V-ar putea interesa și aceste articole:

 

 

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro