Costurile de formare sunt acoperite de către organizatori, inclusiv cazarea. Înscrie-te la curs aici: http://academia.alaturidevoi.ro/curs-manager-resurse-umane/

Managerul de resurse umane este unul dintre specialiştii care se confruntă cu cele mai mari provocări în activitatea sa, pornind de la procesul de recrutare, evaluare şi selecţie de personal, salarizare şi stabilire strategii de motivare şi recompensare a angajaţilor, până la coordonarea departamentului de resurse umane, gestionarea situaţiilor dificile şi asigurarea unui mediu de muncă plăcut şi performant. În cadrul acestui curs, le propunem specialiştilor din departamentele de resurse umane, care doresc să se specializeze în ocupaţia Manager Resurse Umane, o abordare profesionistă şi cuprinzătoare a tematicii, în acord cu standardul ocupaţional ANC.

Dintre temele care vor fi abordate, menţionăm:

•Managementul resurselor umane;

• Organizarea activităţilor de resurse umane;

• Strategii şi politici de resurse umane;

• Analiza şi proiectarea posturilor;

• Evaluarea posturilor şi planificarea resurselor umane;

• Recrutarea şi selecţia;

• Managementul carierei;

• Evaluarea performanţelor;

• Motivarea resurselor umane;

• Managementul recompenselor;

• Relaţia cu angajaţii;

• Managementul conflictului;

• Managementul stresului;

• Eficienţa utilizării resurselor umane.

• Competenţe dobândite:

• Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane;

• Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane;

• Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane;

• Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;

• Elaborarea strategiei de resurse umane;

• Monitorizarea costurilor de personal;

• Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei

• Organizarea activităţii departamentului de resurse umane;

• Reprezentarea departamentului de resurse umane.

Perioada de derulare (estimativ): 12 – 14 octombrie 2018, 19 – 21 octombrie 2018

Număr de ore: 40 ore Loc de desfăşurare: Hotel Majestic, Iasi

Grup ţintă: 20 specialiști angajați în departamentele de Resurse Umane din cadrul IMM-urilor din Regiunea Nord Est, cu activitate în sectoarele: turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice.

Tip de certificat obţinut: certificat emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

 Înscrie-te la curs aici: http://academia.alaturidevoi.ro/curs-manager-resurse-umane/