Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o organizație neguvernamentală, înființată în februarie 2002 de către Holt International Children’s Service USA, a cărei misiune este incluziunea persoanelor seropozitive HIV și din alte grupuri vulnerabile. Sediul național al fundației este în Iași, organizația având centre și în Constanţa și Tg. Mureș. ADV România este înregistrată ca fundație românească, conform legislației în vigoare, este independentă față de autoritățile statului, nu-și condiționează sprijinul și acțiunile de apartenențe la anumite ideologii, doctrine sau religii.

ADV România a derulat timp de 15 ani, peste 75 de proiecte/programe, cu finanțarea unor organisme internaționale, autorități locale și din fonduri proprii. Programele fundației derulate la nivel local, regional și național, cât și la nivel transfrontalier/transnațional, sunt în domeniul serviciilor sociale și al economiei sociale, fiind dezvoltate în timp, servicii inovative orientate spre incluziunea și ocuparea grupurilor vulnerabile, în special tineri. În paralel, a fost dezvoltată și componenta de lobby şi advocacy pentru sectorul ONG, promovarea şi apărarea drepturilor beneficiarilor direcţi – persoanele din gupuri vulnerabile şi o componentă de asistenţă pentru dezvoltare – acordată ONG-urilor din R. Moldova, Ucraina și Nigeria.

ADV România este inițiatorul Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, inființată în august 2014, având în prezent un număr de 21 de membri, ONG-uri autorizate ca furnizori de servicii sociale din Regiunea Nord Est. Președinția primului mandat este deținută de către ADV România, prin reprezentantul legal, Angela Achiței.

ADV România deține și vicepreședinția Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică și Socială a județului Iași, prin directorul de dezvoltare și comunicare ADV – dna Mihaela Munteanu, după ce, în perioada 2011-2014, a coordonat activitatea comisiei, prin reprezentantul său legal, Angela Achiței.

ADV România, începând cu iulie 2015,  este membră în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2015-2020 – ADR Nord Est, şi din aprilie 2016, membră a Coaliţiei Naționale Anti-sărăcie organizată de către Prim Ministrul României.

Servicii sociale

Pentru persoane din grupuri vulnerabile în special adolescenţi şi tineri: asistenţă psiho-socială şi terapie vocaţională- în cadrul centrelor de zi din Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş.

Servicii de Ocupare

Pentru tineri din grupuri vulnerabile aflaţi în căutarea unui loc de muncă: consiliere, orientare profesională şi mediere pe piaţa libera a muncii; formare profesională, internship, job coaching şi angajare protejată.

Servicii de prevenire

In comunitate: caravane mobile in scoli si licee, campanii de informare in domeniul educatiei sexuale; prevenirea bolilor cu transmitere sexuala, inclusiv HV/SIDA; violenta domestica; abuz; trafic de persoane; consum de droguri s.a.;

Lobby şi advocacy

Pentru sectorul ONG, contractarea serviciilor sociale şi dezvoltarea economiei sociale în România, inclusiv pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
 • ADV România este acreditată ANC pentru: Formator (nr.1117/10.10.2012), Legător manual (nr.1162 /29.10.2012), Competenţe comune-competenţe informatice (decizia 612/4.06.2014), Antreprenor în economia socială (nr. 1000/11.09.2012), Manager de întreprindere socială (nr.911/18.09.2013), Manager proiect (decizia 613/4.06.2014), Arhivar (nr. 1510/23.06.2015) și Arhivist (nr.1639/24.08.2016).
 • ADV România / UtilDeco este certificată ISO 9001- management al calității, ISO 14001 – management de mediu, SR OHSAS – standard privind sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale și SR ISO/CEI 27001 – sistem de management al securității informației.
 • ADV România investeşte în comunitate fiind unul din promotorii conceptului de economie socială și a Legii Economiei Sociale, adoptată în iulie 2015. Pentru dezvoltarea sectorului, organizează periodic cursuri de formare de antreprenor și manager în economie socială, vizite de studiu, târguri naționale și asigură consultanță și coaching pentru dezvoltare de întreprinderi sociale.

Premii

Activitatea fundaţiei cât şi a întreprinderilor sociale de inserţie UtilDeco este coordonată de către echipa de management formată din: directori de centre – Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş, directorul economic, directorul comunicare, directorul de programe, coordonatorul departamentului de economie socială şi managerul de resurse umane.

Consiliul Director al fundaţiei este format din: Angela Achitei, preşedinte, Petrişor Ostafie, membru şi Ana Drelea, membru. Pe lângă Consiliul Director, activează şi Consiliul Tinerilor cu rol de consultare în politicile şi programele fundaţiei. Pe site-ul oficial al fundaţiei www.alaturidevoi.ro sunt publicate rapoartele anuale, precum şi ghidul de etică şi transparenţă decizională care guvernează activitatea organizaţiei. Anual, fundaţia este auditată de către un organism independent.

Activitatea ADV România a fost recunoscută şi apreciată atât la nivel local, naţional şi internaţional, fundaţia primind peste 25 de premii:

În 16 decembrie 2015, în cadrul Galei Solidarităţii Internaţionale, organizată de FOND România, Fundaţia ADV România a primit premiu pentru contribuţia la sporirea solidarităţii globale şi la crearea unei lumi mai bune;

În iunie 2014, în cadrul Galei Societăţii Civile, ADV România a primit “Premiul special Dan Manoleli pentru dezvoltarea societăţii civile”, din partea FDSC, că recunoaştere a implicării, inovării şi dedicării în sectorul nonprofit.

Anul 2013 a adus fundaţiei recunoaşterea internaţională datorită activităţii dedicate transformării dizabilităţii în abilitate.

Astfel, în luna septembrie, Comisia Europeană a publicat pe propria pagină, la secţiunea „Angajare, afaceri sociale şi incluziune” modelul de bună practică reprezentativ pentru România pentru angajarea protejată, acesta fiind UtilDeco – întreprinderea socială de inserţie a fundaţiei.

Alte premii:

 • 2016 – Premiul pentru primele 50 de grupuri specializate care s-au înscris în 2016 în Registrul Unic al Transparenței Intereselor – RUTI implementat de Guvernul României, acordat de către Violeta Alexandru, Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic
 • 2016 – Premiul pentru ”Dezvoltarea sectorului ONG”, acordat d-nei Angela Achiței de către Fundația Star of Hope România
 • 2015 – Premiul pentru „Business cu impact social”, acordat de către Business Days
 • 2014 – Iaşi, Gala Modelelor Feminine, premiul “Antreprenor economie socială” pentru activitatea UtilDeco
 • 2013 – premiul de excelenţă că model de bună practică în cadrul iniţiativei ENWHP “Promovarea sănătăţii la locul de muncă pentru angajaţii cu boli cronice – Sănătate publică şi Muncă (PH de lucru)”, la Bruxelles.
 • 2013 – recunoaşterea modelului de incluziune UtilDeco că model reprezentativ pentru România;
 • 2011 – Premiu special din partea Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, în semn de recunoaştere din partea comunităţii de afaceri din Suceava, a calităţii actului de implicare în societatea civilă şi a valorilor fundamentale pe care le susţine
 • 2011 – Diplomă de merit pentru promovarea economiei sociale prin dezvoltarea iniţiativei UtilDeco din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 • 2011 – Diplomă de Onoare şi Trofeul de Excelenţă din partea Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, „în semn de recunoaştere din partea comunităţii de afaceri din Iaşi a calităţii actului de implicare în societatea civilă şi a valorilor fundamentale pe care le susţine
 • 2010 – Premiu pentru Modelul de implicare în societatea civilă, acordat centrului ADV Constanţa în cadrul Galei Premiilor Radio Constanţa
 • 2010 – Premiul I pentru Cel mai vizibil ONG şi premiul I pentru Cea mai bună relaţie cu presă – la Târgul ONG Tg. Mureş
 • 2009 – Premiul pentru “Organizaţia anului” la Gala voluntarilor, Iaşi
 • 2009 – Menţiune la Gala Societăţii Civile , secţiunea “Apărarea drepturilor individuale/colective” pentru proiectul “Consolidarea şi replicarea serviciului de informare, consultare şi asistenţă juridică”
 • 2008 – Menţiune la Gala Societăţii Civile pentru campania “Mă implic pentru tine”;
 • 2008 – Premiu special de 5000 euro şi consultanţă specializată de afaceri pentru 3 ani de zile pentru dezvoltarea unităţii protejate în cadrul Competiţiei Întreprinderilor Sociale NESsT – ABN-AMRO 2007.
 • 2007 – Premiul ÎI privind parteneriatele realizate cu instituţiile deconcentrate, oferit de către Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi;
 • 2007 – Premiul ÎI privind implicarea fundaţiei în comunitatea ieşeană oferit de către Primăria Iaşi – Direcţia de Asistenţă Comunitară;
 • 2007 – Nominalizarea Campaniei “Mă implic pentru ţine” la premiul Carol Davila;
 • 2007 – Nominalizare pentru cel mai bun raport anual – Forumul Donatorilor din România;
 • 2007 – Premiul “cel mai bun coordonator de voluntari” la Gala Voluntarilor, Iaşi organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany;
 • 2007 – Premiul “Organizaţia anului” la Gala Voluntarilor Iaşi organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany;
 • În dată de 10 mai 2007, Petrişor Ostafie, membru în Consiliul Director al ADV România şi, în acelaşi timp, beneficiar, a primit de la Majestatea Sa Regele Mihai I, componentă financiară a Premiului “Hanno R. Ellenbogen pentru Citizenship”. Premiul i-a fost acordat Majestăţii Sale Regele de către The Prague Society şi Fundaţia Global Panel.
 • 2007 – Premiul pentru “Cel mai tânăr voluntar” la Gala Voluntarilor Iaşi, organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany;
 • 2006 – Premiul pentru “Voluntarul anului” la Gala Voluntarilor Iaşi, organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany;
 • 2006 – nominalizare a componenţei Colţul Vorbitorilor din cadrul campaniei “Mă implic pentru ţine!” la Gala Oameni pentru Oameni;
 • 2006 – Menţiune specială la Gala Societăţii Civile pentru proiectul “Dreptul la sănătate, dreptul la educaţie pentru toţi copii”;
 • 2004 – Premiul pentru cea mai bună reflectare a activităţii de voluntariat oferit de Pro Vobis în cadrul concursului “Cele mai bune rapoarte anuale”;
 • 2004 – diplomă “Inimi de români” de la TVR pentru programul de asistenţă maternală;
 • 2003 – Recunoaştere naţională că model de bună practică în protecţia copilului pentru “Serviciul de asistenţă maternală pentru copilul cu HIV”, de la USAID, W.L. şi ANPCA;

Fundaţia Alături de Voi România în cifre

75+ Proiecte Implementate

150 Cereri europene finantare

18 milioane de euro investite in comunitate