Back

Opinie juridică: răspundem celor mai frecvente întrebări legate de achizițiile de la unitățile protejate

Pentru că ne dorim să oferim partenerilor noștri informații precise și actuale, am solicitat o opinie juridică cu privire la decontarea legală a achizițiilor de la unitățile protejate.

Prin Legea nr. 193/2020 s-au adus modificări și completări Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, lege în vigoare din decembrie 2006.

Una dintre modificările/completările aduse prin Legea nr. 193/2020 se referă la alineatul al 3-lea al art. 78 din Legea nr. 448/2006:

În prezent, art. 78 are următorul conținut:

(1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

(1^1) Pentru integrarea persoanelor cu handicap in munca, angajatorii asigura accesul acestora la ocuparea unui loc de munca adaptat, dupa caz, in conformitate cu potentialul functional si capacitatea de adaptare a acestora.

 (1^2) Persoanei cu handicap i se garanteaza egalitatea de sanse in prestarea activitatii si i se asigura accesibilizarea locului de munca si adaptarea sarcinilor in conformitate cu potentialul sau functional.

 (2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2) , pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

 (4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.

Potrivit art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, stabilește faptul că ”dispozitiile de modificare si de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Intervențiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază”.

Opinia juridică cu privire la achizițiile de la Unitățile Protejate Autorizate

Doamna Petra Sorina Stan, Avocat în cadrul Baroului Iași din anul 2012, ne-a oferit răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pe care ni le adresează companiile care își doresc o colaborare cu noi:

***

1. Pot companiile din Romania cu peste 50 de angajati să facă achiziții de la Unitati Protejate Autorizate în baza legii 193/2020, în absența normelor de aplicare a acestei legi?

Da, persoanele juridice care au peste 50 de angajați pot să achizitioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

Legea 193/2020 este o lege de modificare și completarea a unei legi în vigoare, mai exact aceasta modifică și completează legea nr. 448/2006.

Așa cum prevede art. 62 din Legea nr. 24/2000 (menționat mai sus), articolele modificate/completate se încorporează direct în actul de bază, identificându-se cu acesta.

Astfel, această lege de modificare/completare nu are nevoie de norme de aplicare, ea neavând o existență de sine stătătoare.

Practic, singurele norme de aplicare sunt cele ale Legii nr. 448/2006, lege ce a fost completată/modificată prin Legea nr. 193/2020.

Prin H.G. nr. 268/2007 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Acestea prevăd, la art. 43 următoarele:

Articolul 43 din Normele metodologice prevăd:

(1) In aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate se realizeaza în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

(2) Dovada achiziționarii produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate este reprezentata de contractul comercial, factura si dovada platii.

(3) In baza acordului de parteneriat si a contractului comercial se achizitioneaza produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.

(4) In sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.

(5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al persoanei cu handicap angajate, fisa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate”.

În concluzie, persoanele juridice care au peste 50 de angajați pot să achizitioneze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate, pe baza unui contract de parteneriat.

 

2. Pot companiile din Romania deconta factura de avans produse și / sau servicii, aferente unui contract cu o Unitate Protejata Autorizata, în conformitate cu legea 193/2020?

Da, deoarece Legea 193/2020 este doar o lege de completare/modificare a legii nr. 448/2006. Normele ce au fost modificate prin Legea nr. 193/2020 s-au încorporat în mod direct în Legea nr. 448/2006.

Astfel, în relațiile dintre unitatea protejată și partenerul persoană juridcă, se vor aplica dispozițiile Legii nr. 448/2006, inclusiv normele metodologice.

Dacă o persoană juridică care ar avea obligația să angajeze persoane cu dizabilități, alege să încheie un parteneriat cu o unitate protejată urmează a se aplica dispozițiile art. 78 alin. 3 lit. b din  Legea 448/2006 așa cum aceasta a fost modificată prin Legea 193/2020 (”să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate”).

În aceste condiții, persoanele juridice care au un contract de parteneriat cu o unitate protejată autorizată pot beneficia de prevederile menționate mai sus. Astfel, aceste societăți pot să achiziționeze produse/servicii pe care să le deconteze (inclusiv facturi de avans) în limita a 50% din salariul de bază minim brut, așa cum este prevăzut de art. 78 alin. 3 lit b din Legea 448/2006 și de art. 43 din Normele metodologice ale Legii nr. 448/2006.

****

PETRA SORINA STAN este avocat în cadrul Baroului Iași din anul 2012, fiind avocat definitiv și titular al Cabinetului Individual ce poartă numele său începând cu anul 2014.

Experiența sa este bazată pe o practică profesională de aproximativ opt ani, timp în care a acordat consultanță de specialitate atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Sorina a elaborat opinii juridice asupra unor spețe cu o cazuistică diversă, a redactat cereri de chemare în judecată, reprezentând cu succes clienții în negocieri – obținând rezultate remarcabile – dar și în fața instanțelor de judecată  și a instituțiilor publice.

Domeniile Sorinei de expertiză juridică acoperă diferite ramuri ale dreptului: dreptul afacerilor, dreptul civil, dreptul bancar, dreptul muncii, cotencios administrativ și fiscal și dreptul penal.

Doamna Avocat Petra Sorina Stan are o capacitate deosebită de a găsi soluții inovative asupra problemelor de natură legală cu care se confruntă atât clienții societăți comerciale, cât și persoanele fizice. 

De-a lungul timpului a colaborat cu societăți de avocatură cunoscute la nivel european, cu peste 150 de companii naționale, asociații și fundații, precum și cu persoane fizice. 

Studii: 2005-2009 – Facultatea de Drept din cadul Universității ”Al. I. Cuza” din Iași; 2009 – 2011 – Master Drept European în cadul Facultății de Drept;

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro