Back

Noutati Legislative la Legea 448/2006

Unitățile protejate, nu au voie să comercializeze produse și servicii, care nu sunt realizate de către persoanele cu dizabilități angajate în aceste unități protejate! Pentru că există unități protejate care nu respectă prevederile actuale, anul 2023, va aduce noi modificări la Legea 448/2006 privind funcționarea unităților protejate. Astfel o propunere guvernamentală de modificare a Legii 448/2006 a urmat procesul de dezbatere publică la finalul anului 2022 și merge în acest an în parlament pentru avizare finală. Vom reveni în curând cu detalii privind modificările propuse după ce documentul va fi înregistrat în Parlamentul României.

 

Deși actualele norme de autorizare a unităților protejate, reglementează foarte clar faptul, că doar organizațiile persoanelor cu handicap pot face activități de intermediere cu produse și / sau servicii oferite de către o altă unitate protejată și numai în domeniul codurilor CAEN autorizate pentru funcționarea ca unitate protejată, unele entități încalcă legislația în vigoare și vând produse de birotică și papetărie, calculatoare, imprimante și alte produse realizate de furnizori clasici de astfel de produse. Practic aceste produse nu sunt realizate tot de către unități protejate prin implicarea persoanelor cu dizabilități.

 

În susținerea afirmațiilor de mai sus, regăsim in Ordinul 847/2021, aceasta prevedere expresă cu privire la intermediere:

Art (2) În cazul organizaţiilor persoanelor cu handicap care intră sub incidenţa prevederilor art. 3 alin. (2), statutul acestor entităţi trebuie să conţină menţiuni referitoare la faptul că membrii organizaţiilor sunt persoane încadrate în grad de handicap, iar declaraţia-angajament, prevăzută la lit. k), conţine şi asumarea obligativităţii desfăşurării activităţilor de intermediere numai cu produse şi/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată.

 

De asemenea, reprezentantul legal al unității protejate, este obligat la autorizare, să completeze o declarație pe proprie răspundere care include și aceste aspecte:

 1. Prin prezenta mă angajez:
 2. a) să comercializez doar produsele și serviciile specificate în anexa/anexele la autorizația de funcționare ca unitate protejată și publicate în Registrul unităților protejate, publicat pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;
 3. b) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită, care determină neîndeplinirea condițiilor de autorizare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii respectivei modificări;
 4. c) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită în documentele prevăzute la art. 4 din Procedura de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale 847/2021, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii acestei modificări;
 5. d) ca unitatea protejată să desfășoare activități de intermediere numai cu produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată, realizate conform prevederilor de la art. 3 alin. (1) Bdin Procedura de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 874/2021.

 

Menționăm faptul, că procedura de intermediere cu produse și / sau servicii de la alte unități protejate este permisă doar pentru ONG-uri care prin documentele statutare fac dovada ca asociația are ca membri persoane cu dizabilități și doar cu produse și /sau servicii care au fost realizate tot de către persoane cu dizabilități în alte unități protejate. Deci SRL-urile nu au voie să facă nici măcar acest tip de intermediere.

 

Având în vedere că au fost realizate o serie de sesizări către AJPIS și ANAF privind verificarea respectării acestei condiții, recomandăm companiilor care fac achiziții de la unități protejate, să se asigure și ele prin documente suplimentare că ceea ce achiziționează este produs / prestat de către angajații unității protejate. Cum puteți face acest lucru:

 • Solicitați documente de origine / conformitate acolo unde e cazul;
 • Verificați etichetele produselor, pentru a identifica daca acestea poartă sau nu semnătura unității protejate;
 • Solicitați documente de intrare pentru materii prime utilizate în procesul de producție;
 • Solicitați poze / video din procesul de producție / prestare servicii;
 • Corelați informații precum număr angajați, timp de execuție, cantitate, preț. Un număr mic de angajați din care cel puțin 50% sunt cu dizabilități, nu vor putea livra cantități mari într-un termen foarte scurt. De asemenea, țineți cont de faptul, că unitățile protejate realizează produse în serie mică, iar prețul nu poate fi mai mic decât a unui producător clasic cu sute de angajați și utilaje specifice;
 • Vizitați unitatea protejată. Evaluați personal capacitatea de producție / prestare servicii raportat la numărul de angajați pe unitate protejată menționați în Registrul Unităților Protejate autorizate.

O altă formă de intermediere ilegală, este întâlnită în cadrul companiilor care și-au înființat o altă entitate juridică pe lângă compania mamă pe care au autorizată ca unitate protejată. Această unitate protejată, vinde de fapt produse / servicii realizate de către toți angajații companiei mamă, cât și a celei autorizată ca unitate protejată. În această situație, se încalcă prevederile articolului 3, punctul B din Ordinul 847/2021 privind procedura de autorizare a unităților protejate. Chiar dacă în situația dată, avem un consorțiu de întreprinderi legate care utilizează aceiași infrastructură, produsele / serviciile care sunt comercializate în cuantumul taxei pe dizabilitate trebuie să respecte procesul de producție / prestare aferent implicării persoanelor cu dizabilități angajate în unitatea protejată.

 

Cum puteți să vă asigurați că unitatea protejată respectă această prevedere:

 • Verificați dacă pe site-ul unității protejate se regăsesc în ofertă produse / servicii care sunt aferente condurilor CAEN autorizate specificate în Registrul Unităților Protejate autorizate;
 • Dacă pe site apar informații că unitatea protejată este importator sau distribuitor al unor produse specifice, asigurați-vă că acestea nu sunt vândute pe taxa pe dizabilitate;
 • Verificați întreprinderile legate din grup privind obiectul de activitate, număr de angajați și cifră de afaceri. Dacă pe unitatea protejată cifra de afaceri este semnificativ mai mare raportat la numărul de angajați comparativ cu celelalte firme, solicitați informații suplimentare privind capacitatea de producție / prestare servicii.

Scopul Legii 448/2006 în ceea ce privește funcționarea unităților protejate este o măsură de stimulare a angajării persoanelor cu dizabilități în ateliere protejate pentru a crește incluziunea acestora pe piața muncii. Intermedierea de produse și servicii realizate de către alte companii care nu sunt unități protejate, reprezintă o încălcare gravă a legii, dar și a eticii și comportamentului responsabil pe care ar trebui să-l aibă unitățile protejate.

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro