fbpx

Adriana Cucu

Adriana și-a început activitatea  în echipa ADV Romania în urmă cu mai bine de 8 ani, iar din anul 2019 deține calitatea de Coordonator Serviciu Extern de Prevenire și Protecție (SEPP) în cadrul UtiDeco Group.

Și-a dezvoltat cariera profesională prin explorarea problematicii securității și sănătății ocupaționale în mai multe domenii de activitate, fiecare provocare privind-o ca o nouă pistă de cunoaștere și o reală posibilitate de înțelegere și asumare a responsabilităților în ceea ce privește asigurarea unui mediu de muncă sănătos, prin eliminarea și diminuarea posibilității de risc.

De profesie inginer, Adriana are un parcurs academic impresionant. A absolvit Facultatea de Hidrotehnică, specializarea Îmbunătățiri Funciare și Dezvoltări Rurale (ÎFDR), din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași. Și-a continuat pregătirea prin finalizarea cursului de Master în Managementul Securități, Sănătății și al Relațiilor de Muncă (MSSRM) - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – Facultatea de inginerie „Hermann Oberth” Sibiu și a cursurilor postuniversitare de Evaluator factori de risc - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iaşi. Și-a continuat specializarea în domeniul profesional prin urmarea cursurilor de Cadru tehnic PSI, Manager în cadrul Sistemului de Management de Mediu (SMM), operator RSVTI și formator.

Cu  experiență de peste 13 ani ani în sfera sănătății și securității ocupaționale și a situațiilor de urgență, poate  gestiona problemele de risc inerent care pot apărea într-un sistem de muncă. Sectoare de activitate în care și-a oferit consultanță SSM/SU sunt: agricol, construcții, carieră exploatare de piatră, fitness, domeniul HORECA, transport, design amenajări parcuri/grădini, alimentar, bricolage, producție (tâmplărie, ateliere de efectuat lumânări artizanale, croitorie, legătorie manuală, arhivare și depozitate fonduri arhivistice, manichiură-pedichiură, servicii IT, ateliere de ambalare manuală, agent temporar de muncă – transport marfă în afara granițelor țării).

Pentru Adriana, securitatea și sănătatea  angajaților dintr-o organizație, într-un mediu muncă sigur, constituie condiții prealabile necesare pentru desfășurarea unei activități viabile. Atingerea unor standarde înalte în ceea ce privește sănătatea și securitatea în activitatea desfășurată, necesită eforturi sistematice. Asigurarea securității și a bunăstării lucrătorilor reprezintă, de asemenea, responsabilitatea morală și legală a fiecărui angajator. Sănătatea și securitatea sunt aspecte ce pot fi și trebuie controlate. Putem reduce accidentele, îmbolnăvirile și posibilitatea pierderii bunurilor și a producției, printr-o bună gestionare a riscului.

”Securitatea și sănătatea salariaților face parte integrantă a securității umane. Munca în securitate nu este doar o politică economică judicioasă; este un drept uman de bază.”

Kofi Annan, fost Secretar General al Națiunilor Unite

SUS