Back

Raport UPA UtilDeco Group SRL pentru anul 2021

UtilDeco Group SRL, publică raportul anual de activitate pentru anul 2021 conform cerințelor art. 9 din Procedura de Autorizare a Unităților Protejate. Raportul este realizat în formatul solicitat prin legislația specifică și a fost transmis în data de 28 ianuarie 2022 către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. Vă invităm să ne descoperiți activitatea și lucrurile frumoase pe care le construim zi de zi cu colegii, partenerii, clienții și furnizorii noștri! Împreună transformăm dizabilitatea în abilitate!

Citește raportul: Raport de activitate UtilDeco 2021

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro