Back

Unitate protejată autorizată: Servicii, avantaje, parteneriat UtilDeco

  1. Ce este o unitate protejată autorizată?
  2. Parteneriat UtilDeco
  3. Servicii și produse oferite de UtilDeco

 

1. Ce este o unitate protejată autorizată?

Există organizații sociale care oferă servicii în vederea angajării pentru tinerii cu dizabilități, pentru cei care provin din sistemul de protecție a copilului sau din familii cu probleme. În Legea 448 /2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este definită și reglementată noțiunea de Unitate protejată autorizată.

Conform art. 5, punctul 29 din Legea 448/2006, o Unitate protejată autorizată reprezintă entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap (la 25.07.2020, Punctul 29 din Articolul 5, Capitolul I, a fost modificat de Punctul 2, Articolul Unic din Legea nr. 145 din 22 Iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 22 iulie 2020).

Întreprinderile sociale oferă servicii sociale și de ocupare, adaptate nevoilor tinerilor cu dizabilități, în special ale celor care vin din sistemul de protecție a copilului sau din familii cu probleme. Există centre de zi pentru tineri cu dizabilități și pentru cei proveniți din categorii vulnerabile, servicii de recrutare și plasare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii și servicii de creare de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. În cazul locurilor de muncă protejate se asigură servicii suplimentare de integrare socio-profesională, consiliere și orientare profesională, calificare la locul de muncă și asistență continuă pentru dezvoltarea individuală a fiecărui angajat.

UtilDeco din Iași este o Unitatea protejată autorizată înființată de “Fundaţia Alături de Voi” România (ADV), în anul 2008, ca soluție de angajare pentru tinerii cu dizabilități, a celor care vin din sistemul de protecție al copilului sau din familii cu probleme.  UtilDeco asigură servicii suplimentare de integrare socio-profesională, consiliere și orientare profesională, calificare la locul de muncă și asistență continuă în dezvoltarea individuală a potențialului fiecărui angajat, transformând dizabilitatea în abilitate.

2. Parteneriat unitate protejată autorizată UtilDeco

Persoanele juridice din România care au peste 50 de angajați pot să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate, conform Legii 193/2020. Persoanele juridice care au un contract de parteneriat cu o unitate protejată autorizată pot să achiziționeze produse/servicii pe care să le deconteze (inclusiv facturi de avans) în limita a 50% din salariul de bază minim brut, așa cum este prevăzut de art. 78 alin. 3 lit b din Legea 448/2006 și de art. 43 din Normele metodologice ale Legii nr. 448/2006.

Astfel, firmele din România cu peste 50 de angajați pot achiziționa produse și servicii oferite de UtilDeco, pe bază de parteneriat, având posibilitatea de a le deconta în limita a 50% din salariul de bază minim brut.

3. Servicii și produse oferite de UtilDeco

  • Echipamente de Lucru, Uniforme, Îmbrăcăminte de Protecție. Peste 800 de modele, materiale durabile, culori variate, design personalizat

Din 2008 UtilDeco a produs peste 25.000 echipamente de lucru, pentru companii din întreaga țară, pentru toate industriile. UtilDeco realizează la comandă peste 800 de modele de echipamente, pentru toate industriile, pe care le poți deconta din taxa pe dizabilitate. De asemenea, sunt oferite servicii complete de personalizare și imprimare.

  • Servicii de Print digital și Offset pentru materiale publicitare: calendare, cărți de vizită, plannere, agende, cataloage, felicitări, plicuri, wobllere, cataloage, pliante, broșuri, magneți, meniuri, display masă, cutii pentru livrări mâncare, suporturi de notă, notesuri, broșuri, invitații, bilete.

 

  • Servicii de Arhivare documente

UtilDeco vă ajută la o bună organizare și administrare a documentelor, în deplină conformitate legală și totodată aduce mari economii financiare, de timp și spațiu. UtilDeco oferă arhivare electronica, arhivare fizică, depozitare arhivă, eliberare adeverință, cursuri acreditate, precum și consultanță privind activitatea de arhivare,

UtilDeco asigură întocmirea dosarului SSM, instructaj introductiv general și instructaje periodice, întocmirea planurilor proprii de securitate și sănătate în muncă, instruirea, testarea şi consemnarea fişelor individuale de instruire, coordonarea comitetului de securitate.

  • Servicii SU (Situații de urgență)

UtilDeco vă pune la dispozitie servicii SU precum furnizarea și întocmirea planului de evacuare, dotarea spațiilor cu stingătoare de incendiu, efectuarea și supervizarea exercițiilor de evacuare, inclusiv la instituții de învățământ.

UtilDeco oferă o gamă variantă de produse de ambalare: etichete, prospecte, neck hanger, cutii rigide, cutii speciale, cutii simple, cutii promoționale, sacoșe, hârtie de ambalaj, etichete multipagini, manșoane. De asemenea, se asigură personalizare și servicii de grafică.

UtilDeco oferă servicii de recrutare și plasare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Acest servicii asigură integrarea tinerilor din grupuri vulnerabile pe piaţa neconvenţională a muncii prin oferirea unui pachet integrat de servicii sociale şi de ocupare: evaluare şi testare competenţe; consiliere şi orientare profesională; calificare profesională; internship la UtilDeco; mediere şi angajare pe piaţa muncii; jobcoaching pentru menţinerea locului de muncă cel puţin 6 luni de la angajare.

  • Organizare de evenimente;

 

Așadar, achiziționând pe bază de parteneriat cu unitatea protejată autorizată UtilDeco, unul sau mai multe din serviciile/produsele de mai sus, veți contribui la susținerea angajaților proveniți din grupurile vulnerabile și veți beneficia de decontare în limita a 50% din salariul de bază minim brut pentru serviciile achiziționate, dacă aveți mai mult de 50 de angajați.

Pentru colaborări ne puteți contacta la numerele de telefon/fax și la adresele de e-mail de aici.

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro