Back

UtilDeco, o altfel de unitate protejată

Ce înseamnă o unitate protejată? Ce produc unitățile protejate și ce tipuri de servicii pot furniza?

Pentru a găsi răspuns la aceste întrebări am realizat un interviu cu Mădălina Sauciuc, co-manager de producție în cadrul unității protejate UtilDeco.

 1. De ce UtilDeco este o ”altfel” de unitate protejată?

Sunt multe aspecte care ne diferențiază în piață. Noi nu oferim doar locuri de muncă protejate pentru persoanele cu dizabilități, ci oferim și servicii de integrare socio-profesională pentru o cât mai bună adaptare la locul de muncă și tranziție pe piața muncii dacă e cazul. Avem inclusiv angajate persoane din grupuri vulnerabile care la fel, beneficiază de un pachet integrat de servicii sociale, psihologice, orientare profesională și calificare la locul de muncă. Ne-am autorizat și ca întreprindere socială de inserție și deținem marca socială, care în mod normal, ar trebui să facă diferența în decizia de cumpărare a clientului.

Transformăm dizabilitatea în abilitate! Iar acest lucru se transpune, în servicii și produse competitive pe piața economică.

2. Ce înseamnă de fapt o unitate protejată?

Legea s-a modificat recent și a modificat și definiția unității protejate. Astfel, unitatea protejată autorizată este entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia:

 • sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități;
 • persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților;
 • timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;
 • produsele sau serviciile ce urmează a se comercializa în cadrul activității pentru care entitatea solicită autorizarea sunt realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate.

3. UtilDeco întrunește în prezent aceste condiții?

Da, noi am întrunit din totdeauna aceste condiții și asta e dovada cea mai bună, că prețuim oamenii și dorim să oferim șanse reale de angajare. Chiar dacă din august 2017, sectorul de unităților protejate a fost închis prin ordonanța care a fost emisă de guvern, noi am asigurat continuitatea locurilor de muncă. În prezent, în UtilDeco, sunt angajate un număr de 24 de persoane, din care 13 sunt cu dizabilități (54%) și cumulează o normă de muncă de 52% din total norme de muncă. Chiar dacă la momentul autorizării ca unitate protejată, am autorizat mai multe domenii de activitate, în contextul legii, comercializăm doar produsele și serviciile realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu dizabilități, pentru a fi deductibile pentru clienți.

4. Ce pot cumpăra clienții de la UtilDeco?

Avem o gamă variată de produse și servicii care au fost dezvoltate pentru clienții business to business:

 • Echipamente de protecție și de lucru din material textil, personalizate;
 • Decorațiuni de interior – sigle 3D, autocolante, mesaje, imagini etc;
 • Arhivare fizică / electronică și depozitare documente;
 • Servicii de Securitate și Sănătate în Muncă (S.S.M.) / Situații de Urgență (S.U.);
 • Tipărire digitală de broșuri, afișe, pliante, agende, prospecte, calendare, tipizate, etc;
 • Furnizare și management a forței de muncă, în special persoane din categorii vulnerabile, inclusiv cu dizabilități;
 • Organizare evenimente corporate.

În funcție de cererile din piață, luăm în considerare să ne dezvoltăm în viitor și pe alte domenii, creând oportunități noi de angajare pentru persoane cu dizabilități și din grupuri vulnerabile.

5. Ce ați vrea să adăugați în încheierea acestui interviu?

Cred că aș avea 2 mesaje de transmis:

 • Pentru persoanele cu dizabilități…, să aibă încredere în forțele proprii și să vadă angajarea în unități protejate sau pe piața muncii, ca o soluție de independență și demnitate umană! Și mă refer aici, inclusiv la cei care nu au o calificare sau nu au lucrat niciodată!
 • Pentru clienții unităților protejate, aș dori să le transmit, să fie atenți cu cine lucrează în piață, să solicite informații suplimentare sau chiar să-și viziteze partenerii cu care lucrează! E foarte important să utilizăm această facilitate non-fiscală în mod corect. Statul oferă posibilitatea de a achiziționa produse și servicii de la unități protejate în cuantumul a 50% din taxa pe care o plătesc la bugetul de stat, tocmai pentru a rezolva o problemă de integrare în muncă a persoanelor cu dizabilități care au nevoie și de servicii suplimentare de inserție. Dacă nu se va respecta corectitudinea, tot sectorul va fi afectat!

Mădălina Sauciuc coordonează activitatea Întreprinderii Sociale de Inserție UtilDeco din anul 2015 și a avut o contribuție importantă în dezvoltarea și consolidarea afacerii sociale, fiind implicată în activități de consultanță pentru înființarea tuturor întreprinderilor sociale deținute de ADV România.

Scopul UtilDeco – acela de incluziune în muncă a persoanelor cu dizabilităţi – m-a motivat să îmi menţin încrederea şi curajul şi să iniţiez o serie de schimbări în activitatea mea, care şi-au dovedit în scurt timp eficienţa. Analiza obiectivă a activităţii UtilDeco din ultimii ani, îmi confirmă că angajatul cu dizabilităţi este un angajat valoros, care poate oferi servicii şi produse de calitate şi care contribuie, alături de ceilalţi membri ai echipei, la menţinerea activităţii la standarde ridicate de performanţă şi la satisfacţia clienţilor…iar eu sunt foarte bucuroasă că fac parte din această minunată echipă.

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro