fbpx

ACHIZIȚII SEAP / MARCĂ SOCIALĂ / CONTRACTE REZERVATE

  • Conform art. 56, alin. (1) din Legea 98/2016, respectiv art. 69, alin. (1) din Legea 99/2016 autoritatea/entitatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.
  • Conform art. 17 din Legea 219/2015 privind economia socială, autoritatea contractantă  are  dreptul  de  a  impune,  în  cadrul  documentaţiei  de atribuire, condiţii speciale, prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social, care trebuie realizate de operatorii economici pentru îndeplinirea contractului.

UtilDeco Group SRL, este înregistrată ca operator economic în platforma de achiziții publice SEAP.

Pentru detalii și ofertă de preț personalizată, ne puteți contacta telefonic la numărul 0757110247 sau prin email – comenzi@utildeco.ro

SUS