fbpx

Autorizarea și Reautorizarea Unităților Protejate în 2020

Noua procedură de autorizare a unităților protejate

LEGEA nr. 193 din 21 august 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Aduce următoarele două modificări:
1. Definiția unităților protejate

Unitate Protejata Autorizata – este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în cadrul căreia:

  • sunt angajate minimum 3 persoane cu dizabilități;
  • persoanele cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților;
  • timpul de lucru cumulat al persoanelor cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Poate fi unitate protejată orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap, dacă aceasta:

  • este autorizată în baza unei legi speciale să desfășoare activități independente, atât individual, cât și în una din formele de organizare ale profesiei respective, reglementate potrivit legii;
  • este persoană fizică autorizată sau membru titular al unei întreprinderi individuale ori al unei întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

2. Angajatorii cu peste 50 de salariați, care nu angajează persoane cu dizabilități, pot opta pentru:

  • obligația de a plăti lunar către bugetul de stat o sumă echivalentă cu min. 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu dizabilități.
  • achiziționarea pe bază de  parteneriat, de produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap, angajate în unități protejate autorizate, în cuantumul sumei ce reprezintă diferența până la nivelul obligației de plată.

Companiile și autoritățile publice, care vor să încheie acorduri de parteneriat cu unitățile protejate autorizate, trebuie să rețină faptul că noua lege prevede că, pot fi deduse din obligația de plată către bugetul de stat, doar produsele și serviciile realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități.

Prevederea vine în ajutorul unităților protejate care urmăresc reintegrarea socio profesională a persoanelor cu handicap.

Nerespectarea condițiilor de autorizare în timpul funcționării ca unitate protejată autorizată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei și retragerea autorizației de funcționare, în conformitate cu art. 100 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 448/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale care reglementează procedura de autorizare a UPA este publicat în Monitorul Oficial și poate fi consultat aici: http://andpdca.gov.ro/w/unitati-protejate-autorizate/

SUS