fbpx

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. UtilDeco Group colectează și prelucrează datele personale ale cumpărătorului, în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

2. În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, UtilDeco Group aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de către UtilDeco Group în scopul executării prezentului contract.

4. Categorii de date:

  1. Date cu caracter personal colectate și prelucrate ca urmare a creării unui cont de utilizator / plasare comandă în magazinul online www.utildeco.ro Se vor colecta următoarele date: nume persoană fizică / juridică, cod fiscal (pentru persoane juridice), adresă de facturare / livrare, mail, telefon
  2. Date  cu caracter personal ca urmare a încheierii unui contract de furnizare produse / prestare servicii. Se vor colecta următoarele date: nume companie, sediul juridic, sediul social, cod fiscal, număr de înregistrare la Registrul Comerțului sau în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, cont bancar companie, telefon, mail și website companie, nume și prenume reprezentant legal / persoană responsabilă de relația contractuală, funcția, nr. telefon și mail.

5. Datele personale ale cumpărătorului / clientului, menționate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de furnizor / prestator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.

6. UtilDeco Group S.R.L. colectează și prelucrează datele enumerate la pct. 4, în următoarele scopuri:

  • În scopul furnizării de servicii comerciale
  • În scopul achiziționării de produse sau servicii necesare în activitatea economică
  • În scopul livrării produselor comandate
  • În scopul unui retur dacă va fi cazul
  • În scopul procesării tranzacțiilor financiare
  • În scopul transmiterii de informații prin intermediul newsletter UtilDeco
  • În scopul  transmiterii de mesaje de marketing direct
  • În scopul informării cu privire la promoțiile active
  • În scopul cercetării de piață, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul Clientului/Cumpărătorului

7. În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale achizitorului în alte scopuri decât cele prevăzute la punctul 4, UtilDeco Group va informa cumpărătorul / clientul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. UtilDeco Group, asigură dreptul cumpărătorului / clientului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. În acest sens, poate fi trimisă o solicitare pe mail comenzi@utildeco.ro

9. Datele personale ale cumpărătorului / clientului sunt păstrate de UtilDeco Group SRL pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

SUS