Back

Comunicat ANPD cu privire la aplicarea prevederilor articolului 78 din Legea nr. 448/2006 privind Protecția și Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap, republicată, referitoare la Unitățile Protejate Autorizate

comunicat ANPD

Având în vedere faptul că abrogarea unei dispoziţii sau a unui act normativ are caracter definitiv, nefiind admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ iniţial, cu excepţia prevederilor din ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi au fost respinse prin lege de către Parlament, prevederile art. 78 alin. (41) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt abrogate prin OUG nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Ca urmare a declarării neconstituționalității Art.I pct.2 din  OUG nr. 60/2017, care a abrogat prevederile art. 78 alin. (41) din Legea nr. 448/2006, acestea au fost repuse în vigoare prin prevederile art. 78 alin. (42) prin Legea nr.81/2021, astfel încât în prezent, fac excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) al art. 78 din Legea nr. 448/2006 numai unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap, care pot desfăşura şi activităţi de vânzări şi/sau intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.

Art. 78 alin. (42) din Legea nr. 448/2006 introduce două activități pe care unităţile protejate autorizate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap le pot desfășura, respectiv vânzarea și intermedierea de produse și servicii, care se pot efectua cu produsele și/sau serviciile oferite de către o altă unitate protejată autorizată în condițiile Legii nr. 448/2006.

Reamintim pe această cale autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi, iar în situația în care acestea nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru una dintre următoarele obligaţii:

a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferenţa până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziţioneze, pe bază de parteneriat, produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate.

Prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate autorizate, se înțelege ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.

Întrucât persoanele cu handicap au dreptul de a munci și de a realiza venituri în conformitate cu prevederile legislației muncii, ele pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale și capacității de muncă.

Comunicat preluat de la ANPD

utildeco
utildeco