Back

Cum poți deveni acționar la primul IFN dedicat întreprinderilor sociale?

Pe 20 octombrie 2021 un consorțiu alcătuit din Fundația „Alături de Voi” România, FEBEA – Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative și Patria Credit IFN a lansat înscrierile pentru participarea la înființarea primei instituții de finanțare alternativă cu capital românesc, dedicată exclusiv sectorului de economie socială – AFIN IFN SA.

În acest articol veți afla despre:

 • Ce este AFIN IFN SA?
 • Cui se adresează AFIN IFN SA?
 • Ce oferă AFIN IFN SA?
 • Cum poți deveni acționar la primul IFN dedicat întreprinderilor sociale?

 

1. Ce este AFIN IFN SA?

AFIN IFN SA este prima instituție financiară nebancară cu capital românesc dedicată economiei sociale. AFIN IFN SA va constitui un instrument de creditare dedicat exclusiv întreprinderilor sociale și ONG-urilor care dezvoltă proiecte incluzive, verzi și echitabile.

AFIN IFN SA va fi înființat oficial în luna aprilie 2022 la Iași și ca avea un capital minim de start de 200.000 Euro și contribuția a cel puțin 100 de acționari. Pentru a deveni acționar în cadrul AFIN este necesar un tichet minim în valoare de 1500 de lei.

Primele credite vor începe să fie acordate începând cu luna iulie 2022. Se estimează acordarea a minim 25 credite în primul an de activitate, ajungând la 170 credite acordate în al cincilea an de funcționare al AFIN.

 

2. Cui se adresează AFIN IFN SA?

Instituția va facilita accesul la finanțare operatorilor economici cu impact social din România care au trecut de faza de start-up și care au nevoie de resurse de capital pentru a se dezvolta. AFIN va susține antreprenorii sociali cu instrumente financiare alternative, adaptate nevoilor lor, dar și prin consultanță și activități de educare și formare.

Necesitatea constituirii unui astfel de IFN a apărut în urma analizei sectorului românesc al economiei sociale. Astfel, în România funcționează 42.729 ONG-uri active, 1.642 de întreprinderi sociale atestate și 2.581 de cooperative și asocieri active, organizații care derulează proiecte cu impact social. Toate aceste organizații nu au acces la instrumente de finanțare adaptate nevoilor lor specifice. AFIN IFN va oferi pentru aceste entități instrumente de creditare accesibile, flexibile și inovatoare, care să le permită să fie competitive și să-și mărească impactul social.

Creditele AFIN sunt destinate atât activității curente, cât și investițiilor sau dezvoltării de proiecte europene, pentru care este necesară o co-finanțare.

 

3. Ce oferă AFIN IFN SA?

Organizațiile și entități sociale vor benecia, prin intemediul AFIN IFN SA de:

 • credite pentru capital de lucru,
 • credite pentru investiții,
 • credite cu destinație mixtă,
 • credite punte pentru cofinanțare fonduri europene,
 • credite cu suport de co-finanțare prin Social Finance Association.

 

4. Cum puteți solicita finanțare în cadrul AFIN IFN SA?

Pentru a solicita finanțare de la AFIN IFN SA trebuie să completați formularul Solicită finanțare de pe site-ul AFIN.

 • Cum poți deveni acționar la primul IFN dedicat întreprinderilor sociale?

Condiții pentru ca o persoană să fie acționar fondator al AFIN:

Pentru a deveni acționar fondator AFIN o persoană trebuie să îndeplinească cerințele legale ca fondator și acționar al unei societăți pe acțiuni instituție financiară nebancară:

 • să aibă capacitate de exercițiu deplină (aptitudinea de a încheia acte juridice valabile, care începe de la 18 ani, în cazuri excepționale de la 16 ani) – art. 6 alin 2 Legea nr. 31/1990 + art. 37 – 40 C. civil);
 • să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, respectiv să nu i se fi interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator / acționar / asociat ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni anterior menționate  – art 6 alin. 2 Legea nr. 31/1990 și art. 16 din Legea nr. 93/2009;
 • să nu fie între persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 și 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Documente necesare înregistrarii ca acționar AFIN IFN SA:

Acționar persoană fizică:

Acționar persoană juridică:

 • Societate:
 • scrisoare de angajament;
 • copie certificat de înregistrare;
 • extras Recom, la zi;
 • copie act identitate reprezentant legal;
 • decizia organului societar competent de aprobare a participării la capitalul social al AFIN;
 • declarația de acționar.

 

 • ONG:
 • Scrisoare de angajament;
 • Extras din Registrul asociațiilor și fundațiilor, la zi;
 • Copie act identitate reprezentant legal;
 • Decizia organului societar competent de aprobare a participării la capitalul social al AFIN;
 • Declarația de acționar.

 

––––-

 

Despre Fundația “Alături de Voi” România 

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o organizație neguvernamentală de tip întreprindere socială, înființată în februarie 2002, care are drept misiune incluziunea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor ce provin din alte grupuri sociale vulnerabile. Cu o experiență de 13 ani în domeniul economiei sociale, ADV România a înființat de-a lungul timpului trei afaceri sociale, fiind declarată Antreprenorul Social al Anului 2016 în cadrul competiției mondiale EY Entrepreneur of The Year, iar în octombrie 2021 a câștigat premiul al doilea pentru Inovare Socială în cadrul Premiilor Europene Pentru Economie Socială.

Despre Patria Credit IFN

Patria Credit IFN SA este o instituție financiară nebancară (IFN) specializată în finanțarea agricultorilor și a microintreprinderilor în special din mediul rural. Patria Credit IFN SA este prima instituție financiară nebancară dedicată microfinanțarii din România și face parte din Grupul Patria Bank, alături de Patria Bank și Patria Asset Management. Patria Credit IFN este membră a European Microfinance Network (EMN) şi Microfinance Centre (MFC). Cu aproape 20 de ani de experiență și peste 15.000 de clienți finanțați, activitatea Patria Credit IFN a fost recunoscută pentru calitatea și impactul activității de microfinanțare realizată în România de Codul European de Bună Conduită, inițiat de Direcția pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, din cadrul Comisiei Europene,

Despre FEBEA – Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative 

Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative a fost înființată în 2001 la Bruxelles și reunește 30 de instituții financiare din 15 țări europene care au misiunea de a dezvolta instrumente de finanțare etice și cu impact social. FEBEA promovează necesitatea și importanța dezvoltării modelelor financiare etice și solidare în spațiul economic și politic european.

 

Pentru mai multe informații despre AFIN IFN SA vizitați site-ul instituției.

 

AFIN – Romanian Alternative FINancing Institution Dedicated to Social Enterprises VP/2019/015/0035. Acest material a fost realizat cu suportul Uniunii Europene, prin intermediul Programului European pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială „EaSI” (2014-2020). Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro