Back

Câte unități protejate au pierdut autorizația de funcționare în luna mai 2023?

Conform datelor publicate pe data de 21 iunie 2023 în Registrul Unic al Unităților Protejate afișat pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, unui număr de 13 unități protejate le-a fost suspendată autorizația de funcționare. Acestea activau în: Botoșani (1); București (4); Hunedoara (1); Iași (2); Ilfov (1); Neamț (1), Olt (1); Sibiu (1) și Timiș (1).

În condițiile date, cele 13 unități protejate nu mai au dreptul să vândă produse și servicii care sunt deductibile din taxa pe dizabilitate. Prin urmare, companiile și autoritățile care au încheiate contracte cu aceste entități, trebuie să verifice dacă achizițiile sunt realizate până la data de 25 mai 2023, când a fost suspendată autorizația de funcționare a unităților protejate.

Conform Ordinului Nr. 847/2021 din 23 septembrie 2021 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate , art. 10, unitățile protejate a căror autorizație de funcționare a fost supendată, pot solicita revocarea măsurii luate, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordinului, prezentând în acest sens raportul de activitate. Pe perioada suspendării autorizaţiei, unitatea protejată autorizată nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute de lege.

După termenul de 30 de zile, conform art. 11, retragerea autorizației se poate face în următoarele situații:

  • neprezentarea de către unitatea protejată, în termen de 30 de zile de la data suspendării, a raportului de activitate, conform prevederilor art. 10 alin. (4);
  • la propunerea organelor competente, ca urmare a constatării nerespectării condițiilor de autorizare pe durata valabilității autorizației;
  • ca urmare a nerespectării angajamentelor asumate prin declarația-angajament, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. k) din prezenta procedură, sau ca urmare a nedepunerii documentelor solicitate de către Autoritate în termenele indicate;
  • la cerere.

Este important de reținut, ca la art. 4, aliniat 1, litera k, se face referire la anexa 4, declarația de angajament, care prevede următoarele reguli de respectare în procesul de funcționare, acest document fiind parte integrată din dosarul de autorizare:

  1. a) să comercializez doar produsele și serviciile specificate în anexa/anexele la autorizația de funcționare ca unitate protejată și publicate în Registrul unităților protejate, publicat pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;
  2. b) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită, care determină neîndeplinirea condițiilor de autorizare, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii respectivei modificări;
  3. c) să informez Autoritatea cu privire la orice modificare intervenită în documentele prevăzute la art. 4 din Procedura de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale 847/2021, în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii acestei modificări;
  4. d) ca unitatea protejată să desfășoare activități de intermediere numai cu produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată, realizate conform prevederilor de la art. 3 alin. (1) B din Procedura de autorizare a unităților protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 874/2021.

 

ATENȚIE: Achiziția de produse intermediate, care nu sunt realizate de către alte unități protejate, conduce la încălcarea declarației asumate în procesul de autorizare și reprezintă un element de retragere a autorizației de funcționare ca unitate protejată, iar achizițiile vor fi declarate nedeductibile pe taxa pe dizabilitate.

utildeco
utildeco