Back

Contracte rezervate în achizițiile publice

Contractele rezervate reprezintă o facilitate non-fiscală acordată de stat pentru unitățile protejate, pentru:

  1. Creșterea numărului de persoane cu dizabilități angajate, în special a celor care nu sunt dorite pe piața muncii din cauza tipului de dizabilitate (în special afecțiuni fizice sau mentale), sau a faptului că nu au finalizat studiile, nu au nici o calificare și nu au lucrat niciodată.
  2. Competitivitatea economică redusă a acestor unități protejate comparativ cu companii clasice care au același obiect de activitate.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, permite autorităților publice, derularea de contracte rezervate, unde la licitație participă doar unități protejate sau întreprinderi sociale de inserție.

Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităților protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderilor sociale de inserție prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

De asemenea, companiile private, pot derula astfel de proceduri de achiziții rezervate, iar parteneriatul cu o unitate protejată sau întreprindere socială de inserție, reprezintă o oportunitate de realizare obiectivelor de Responsabilitate Social Corporativă.

Achiziția de la o unitate protejată nu este doar o modalitate de reducere a costurilor prin decontarea în cuantumul unei taxe datorate la stat, ci un parteneriat în ceea ce privește oferirea de șanse reale pentru incluziunea socio-profesională a unor persoane care au un cumul de probleme și au nevoie de un pachet integrat de servicii sociale, psihologice și de ocupare.

UtilDeco, și-a propus să modifice legea unităților protejate, în sensul că se vor putea autoriza ca unități protejate, doar întreprinderile sociale de inserție, care reinvestesc 90% pentru atingerea scopului social și asigură un nivel de salarizare de 1:8, respectiv au pachet integrate de servicii socio-profesionale pentru persoanele din categorii vulnerabile.

Sperăm că aceste aspecte, să vă ajute în decizia pe care o veți lua, iar singura comparație pe care să o faceți pe lângă nevoia și calitatea produsului / serviciului oferit, să fie dată de plus valoarea pe care ar putea să o aibă acest parteneriat cu noi, în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități!

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro