Back

Cum se aplică corect facilitățile fiscale de care beneficiază persoanele juridice care fac achiziții de la unități protejate?

Din luna august 2020 companiile și instituțiile publice cu peste 50 angajati au din nou posibilitatea sa facă achiziții de la unități protejate din fondul taxei pe dizabilitate.

Din acest articol vei afla:

  • Cum se decontează legal achizițiile de la unități protejate
  • Unde se publică Registrul sau Lista unităților protejate autorizate 2020 / 2021
  • Cum se completează Formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” – secțiunea f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Facilitățile fiscale de care beneficiază clienții unităților protejate trebuie să fie aplicate corect!

Atenție! Legea s-a schimbat și se decontează doar achizițiile de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități angajate în unități protejate autorizate, pe bază  de parteneriat. Concret, acest lucru înseamnă că nu se mai decontează achiziția de produse și servicii intermediate (birotică, papetărie sau orice alt tip de produs importat). Astfel, legea contribuie în mod real la incluziune socială și profesională a persoanelor cu dizabilități.

2020: Noi prevederi legale pentru autorizarea unităților protejate și pentru persoanele juridice care cumpără la unități protejate

LEGEA nr. 193 din 21 august 2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități a modificat definiția unităților protejate și a reintrodus în lege posibilitatea ca jumătate din valoarea vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate să fie utilizată pentru achiziții de bunuri și servicii de la unități protejate.

În data de 9 noiembrie 2020 a aparut procedura de autorizare a unităților protejate.

Conform noilor prevederi legale se pot autoriza doar unitățile protejate care angajează minim trei persoane cu dizabilități, persoanele cu dizabilități angajate reprezintă cel puțin 30% din numărul total al salariaților și cumulează minim 50% normă din total norme angajați, iar produsele și serviciile comercializate sunt realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități.

Atunci când alegeți unitatea protejată de la care să faceți achiziția în cuantumul sumei datorate la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, trebuie să vă asigurați că unitatea protejată a fost autorizată sau reautorizată conform noilor reglementări. În caz contrar, sumele nu vor fi eligibile pentru decontare.

2021:  Ordinul 847/2021 aduce noi actualizări privind autorizarea UPA

Procedura de autorizare a unităților protejate, din 23.09.2021 

UPA-modificari

Lista unităților protejate autorizate

CONSULTAȚI Registrul unităților protejate / Lista unităților protejate autorizate pe site-ul oficial ➜ https://anpd.gov.ro/web/unitati-protejate/

Linkuri utile:

Procedura de autorizare a unităților protejate, din 18.09.2020 ➜ Vizualizează

Formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” – Instrucțiuni de completare a secțiunii f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrateVizualizează

Extras din Instrucțiunea ANAF cu privire la completarea secțiunii referitoare la sumele datorate de persoanele juridice cu peste 50 angajați pentru persoanele cu handicap neîncadrate:

3.1.6. În cazul în care autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziționarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitățile protejate autorizate, pe bază  de parteneriat, pentru obligația prevăzută la poziția 20 „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

‐  în situația în care valoarea achizițiilor este în sumă  echivalentă  cu suma datorată  la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligația declarării poziției 20 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziția 20 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată  la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară diferența dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziționate;

‐ în situația în care valoarea achizițiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condițiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziția 20 „Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate” din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, nu se declară  în luna de raportare, iar diferența de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligației de plată.

UtilDeco
UtilDeco
https://www.utildeco.ro